Veel gestelde vragen
Stookolietanks en opslagtanks voor verwarming van gebouwen
Welke reservoir inhoud kies ik?

Een normaal gezin dat een moderne verwarmingsinstallatie gebruikt, verbruikt jaarlijks gemiddeld 2000 liter tot 2500 liter stookolie. Een reservoir van minder dan 3000 liter is dus ruimschoots voldoende voor de doorsnee woning. Aarzel niet om een schatting van uw jaarlijks verbruik te vragen bij Informazout. Bezoek de website van Informazout of 078/15 21 50 (gratis nummer).

Hoe zorg ik ervoor dat mijn reservoir overeenstemt met de wettelijke voorschriften?

Zorg ervoor dat u een conformiteitsattest hebt van een erkend technicus of een milieudeskundige die aanwezig was bij plaatsing en een certificaat van de fabrikant van de tank en dat de tank voorzien is van een kenplaatje. Alle mazouttanks moeten voorzien zijn van een overvulbeveiliging.

Vergeet niet te vragen aan uw gemeente of er geen speficiek voorschrift van toepassing is. 

Hoe zit het met de aangifte van een nieuw reservoir voor stookolie?

Zodra uw reservoir geplaatst is, moet het gemeld worden bij een bevoegde officiële instantie.

  • Voor het Waals Gewest moet dit niet voor reservoirs minder dan 3000l. Vanaf 3000l en meer bij het gemeentebestuur. 
  • In het Vlaams Gewest moet dit niet voor particuliere stookolietanks kleiner dan 5000l. Voor particuliere reservoirs vanaf 5000l of professionele reservoirs vanaf 100l moet dit bij het gemeentebestuur. Uw gemeendtelijke overhied kan U hierover informeren.
  • In het Brussels Gewest moet dit niet voor de bovengrondse reservoirs van minder dan 3000l. Voor 3000l en meer en voor alle ondergrondse reservoirs bij het gemeentebestuur van de betreffende gemeente.
Wie mag er tanks plaatsen?

Volgens de VLAREM-wetgeving moet de plaatsing worden uitgevoerd onder toezicht van een officieel erkend technicus of gemachtigd installateur. Deze persoon voert eveneens de plaatsingscontrole uit. Het is een vakman die de vereiste opleiding gevolgd heeft of die de nodige ervaring kan aantonen om dichtheidstests of visuele controles uit te voeren en erkend is door de overheid. In het Vlaams Gewest mag deze technicus ook de plaatsing van nieuwe reservoirs superviseren. (enkel voor stookolie onder de 20.000l)

Wat houdt een plaatsingscontrole in?
  • Het nagaan of het reservoir conform is (prototypekeuring  + kenplaatje)
  • Het nakijken of het reservoir niet beschadigd werd gedurende vervoer of plaatsing
  • Het controleren van de put, diepte en gebruikte aanvulmaterialen
  • Het controleren van de dichtheid van de tank en de leidingen
  • Het controleren van de goede werking van de overige onderdelen
Wat is een conformiteitsattest?

Dit is een verslag waarin de resultaten van de uitgevoerde controles staan en waarmee verklaard wordt dat het reservoir al dan niet overeenstemt met de reglementering. Deze wordt uitgeschreven door een erkend technicus of een milieudeskundige.

Hoe werkt een elektrische overvulbeveiliging?

Een elektrische overvulbeveiliging met een sonde sluit de mazouttoevoer automatisch af wanneer de tank vol is.(indien de vrachtwagen uitgerust is om met het systeem te werken.) Het contact van de overvulbeveiliging wordt enkel gebruikt door Uw mazoutleverancier bij het vullen van Uw tank. Sluit dus zelf nooit dit contact aan het elektriciteitsnet.

Belangrijk!

U moet ten alle tijde in bezit zijn van : 1. in gebruiksname attest ( van de erkend installateur of milieudeskundige) + 2. certificaat van de tank + 3. geldig keuringsbewijs (voor bovengrondse particuliere opslagtanks minder dan 5000 liters stookolie : enkel ingebruiksname attest nodig)

Adblue

Voor de opslag van Adblue moet men wel zorgen dat het product in de winter vorstvrij bewaard wordt (want Adlue bestaat voor meer dan de helft uit water) En in de zomer mag de temperatuur niet hoger dan 30°C bedragen, want anders begint het product te kristalliseren. Hebt U een pompinstallatie voor Adblue is het aan te raden om regelmatig de pistool onder te dompelen in een emmer met water om de kristallisatie te voorkomen aan de pistool. Ad blue is niet ingedeeld is als gevaarlijk product in de Vlarem, dit betekend dat de tank niet voorzien is van een attest van prototypekeuring.